• Franco levering NL*
  • Op werkdagen besteld, is eventueel binnen 48 uur geleverd.
  • Hoge kwaliteit strooizout, met uitstekende service.

Offerte aanvragen / Request quote


Nederlands


Strooizout / Wegenzout

Stone base levert professioneel strooizout wat speciaal is samengesteld voor een directe werking en langdurige bestrijding van gladheid. Voor het beste effect van de bestrijding van gladheid adviseren wij u om preventief te strooien. Zo heeft u de meeste kans om gladheid te voorkomen en wordt de kans terug gedrongen dat weggebruikers voor verrassingen komen te staan. Door het preventief strooien wordt de kans van opvriezen van het wegdek verkleint en daardoor worden kosten en zoutverbruik bespaard. Stone base levert strooizout aan overheidsinstellingen, provincies, gemeenten, groothandelaren, tuincentra, zorginstellingen, bedrijven t.b.v. gladheidsbestrijding, bedrijven met een eigen buitenterrein in Nederland, België en Duitsland. U kunt bij ons terecht voor strooizout in bulk (los), big bags, zakgoed en emmers van 7,5 kg.

Stone base hecht veel waarde aan kwaliteit, goede service en snelle levering. Vanuit één van onze zoutdepots kunt u wegenzout afhalen zodat u snel uw zoutvoorraad kunt aanvullen. Daarnaast beschikt Stone base over eigen transportmiddelen, zodat u het wegenzout ook franco kunt laten leveren. Door onze flexibiliteit kunt u binnen zeer korte tijd worden bevoorraad.

Vroege kopers

Afgelopen winters waren onverwachts vroeg en met veel winterse neerslag en lage temperaturen zorgde dit voor een groot te kort van strooizout op de markt. Om voor komende winter goed voorbereid te zijn is het belangrijk om nu al uw zoutvoorraad op niveau te brengen zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Door tijdig strooizout in te slaan verzekert u zich van een strategisch voorraad strooizout en profiteert u bij Stone base van scherpe prijzen en condities.

   

Voor meer informatie of een geheel vrijblijvende offerte, vragen wij contact met ons op te nemen.

Tel.: +31 (0)73-6111000 - E-mail: info@stonebase.nl

Of vul het onderstaande formulier zo specifiek mogelijk in. Er zal binnen 24 uur contact met u worden opgenomen. U kunt kiezen uit verschillende producten: Bulk per 1000kg, Big Bags per 1200kg, zakken 20 en 25kg of emmers van 7,5 kilo.


English


Road salt

Stone base supplies professional road salt that has been specially formulated for direct effect and long-term control of slipperiness. For the best effect of combating smoothness, we advise you to spread preventively. This gives you the best chance of preventing slippery conditions and reduces the chance of road users being confronted with surprises. Preventive spreading reduces the risk of the road surface freezing up and saving costs and salt consumption. Stone base supplies road salt to government institutions, provinces, municipalities, wholesalers, garden centers, care institutions, companies for the prevention of slipperiness, companies with their own outside area in the Netherlands, Belgium and Germany. You can contact us for road salt in bulk (loose), big bags, bags and buckets of 7.5 kg.

Stone base attaches great value to quality, good service and fast delivery. You can collect road salt from one of our salt depots so that you can quickly replenish your salt stock. Stone base also has its own means of transport, so that you can also have the road salt delivered free of charge. Thanks to our flexibility you can be supplied within a very short time.

Early buyers

Last winters were unexpectedly early and with a lot of wintry precipitation and low temperatures, this caused a large shortage of road salt on the market. In order to be well prepared for the coming winter, it is important to bring your salt levels up to the required level so that you do not face any surprises. By storing road salt in good time you ensure yourself of a strategic stock of road salt and you benefit from Stone base of competitive prices and conditions.

   

For more information or a completely free quote, we ask you to contact us.

Tel.: +31 (0)73-6111000 - E-mail: info@stonebase.nl

Or complete the form below as specifically as possible. You will be contacted within 24 hours. You can choose from different products: Bulk per 1000 kg, Big Bags per 1200 kg, bags 20 and 25 kg or buckets of 7.5 kilos.